Grzyb gruzełek cynobrowy – zwalczanie

Gruzełek cynobrowyKilka dni temu (jak widać na zdjęciu były jeszcze resztki śniegu) na pędach jednej z mijanych irg zauważyłem pomarańczowo-czerwonawe, owalne, lekko spłaszczone grudki. To najprawdopodobniej gruzełek cynobrowy, grzyb który może porażać wiele drzew i krzewów liściastych, w tym także rośliny sadownicze. Podpowiadam zatem jak chronić przed nim nasze rośliny i zwalczyć go na już zaatakowanych roślinach.

Gruzełek cynobrowy (Nectria cinnabarina) może atakować wiele różnych gatunków liściastych. Objawy świadczące o porażeniu przez gruzełka, obserwowałem już na głogach, kasztanowcach, ligustrze, wiązach, a teraz po raz pierwszy na irdze (na fot. załączonej do wpisu). Z roślin często spotykanych w naszych ogrodach, gruzełek cynobrowy może atakować też magnolie, migdałki, robinie i katalpy, a także drzewa i krzewy owocowe.

Jest to grzyb pasożytniczy, powodujący obumieranie pędów. Atakuje zazwyczaj rośliny rosnące w niekorzystnych warunkach, np. przemarznięte, przesuszone lub uszkodzone mechanicznie przez owady lub podczas prac ogrodniczych. W lasach szybko pojawia się na pniach powalonych drzew i na połamanych gałęziach.

Na korze porażonych pędów widoczne są brunatnienia, wyschnięcia i nekrozy. W obrębie nekroz grzyb przerasta do drewna, które następnie brunatnieje i sinieje. Liście powyżej miejsca porażenia więdną. Obumierające pędy pokrywają się jaskrawopomarańczowymi lub czarnymi brodawkami o średnicy od 0,5 do 3 mm, występującymi w dużych skupieniach. Brodawki te pojawiają się najczęściej jesienią. Są to owocniki z zarodnikami workowymi grzyba, które uwalniane kiełkują w temperaturze powyżej 0°C. Do zakażenia roślin gruzełkiem cynobrowym może dochodzić jesienią, podczas łagodnych zim, aż do wiosny. Latem natomiast pędy są zakażane przez zarodniki konidialne.

Do zwalczenia grzyba będą nam potrzebne trzy atrybuty: sekator, maść ogrodnicza i preparat grzybobójczy, np. Topsin M 500 SC. Porażone pędy roślin należy wyciąć nieco poniżej nekroz i występowania brodawek, a następnie spalić lub głęboko zakopać. Rany po cięciu smarujemy maścią ogrodniczą lub farbą emulsyjną z dodatkiem preparatu Topsin M 500 SC (w stężeniu 2%). Dbajmy też aby pod roślinami nie zostawały resztki roślinne, uschnięte fragmenty pędów i gałązek, ponieważ to na nich często grzyb zimuje i potem rozprzestrzenia się dalej. Ponieważ patogen łatwo wnika przez rany i otarcia na pędach, po gradobiciu lub innym mechanicznym uszkodzeniu pędów, warto nawet całe rośliny opryskać fungicydem Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1% aby zwalczyć gruzełka już w początkowym stadium. Jeżeli nie mamy Topsinu, można go zamówić tutaj.

Na koniec warto jeszcze dodać, że rośliny mogą być porażane także przez inne grzyby, należące do rodziny gruzełkowatych. Mogą to być: gruzełek leszczynowy (Nectria coryli), występujący głównie na leszczynie, czasem na topolach i wierzbach, gruzełek krwisty (Nectria sanguinea) występujący najczęściej na buku, a także atakujący drzewa iglaste gruzełek sosnowy (Nectria pinea).

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Comment